Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest czwartek 21 czerwca 2018, imieniny: Alicji i Alojzego
Niska Emisja
Aktualności

dodano: 2018-06-13 10:03:50

czytaj więcej »

Na terenie Gminy Suchań Powstaną Otwarte Strefy Aktywności - Program OSA – edycja 2018 rozstrzygnięty!

dodano: 2018-06-07 13:39:15

Burmistrz Suchania pozyskała środki na dofinansowanie budowy czterech Otwartych  Stref Aktywności w ramach Programu  rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki.

 Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych oraz podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców lokalnej społeczności.

W ramach pozyskanych środków w miejscowościach Żukowo, Modrzewo, Tarnowo i Brudzewice powstanie ogólnodostępna  infrastruktura sportowo-rekreacyjna składająca się z:

SIŁOWNI PLENEROWEJ – wyposażonej w następujące urządzenia fitness:

1.            Wyciąg górny 
2.            Orbitrek
3.           Twister
4.            Steper
5.            Wahadło
6.            Wioślarz
STREFY RELAKSU  - składającej się z :
1.            4 ławek parkowych,
2.            Stołu do gry w szachy i chińczyka,
3.            Stojaka na rowery,
4.            Nasadzeń krzewów ozdobnych zimozielonych.
 
Całkowita wartość projektu to 238 940,00 złotych pozyskana kwota dofinansowania to 100 000,00 zł.

czytaj więcej »

Konkurs 4/2018

dodano: 2018-06-07 09:16:39

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 29 czerwca 2018 r. do  27 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł.

Warunki udzielania wsparcia: zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit dostępnych środków: 300 000,00 zł  (słownie złotych: trzysta tysięcy).

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji – 6 (sześć).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2703238
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe