Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest środa 20 lutego 2019, imieniny: Leona i Ludomiła
Niska Emisja
Aktualności
Konsultacje społeczne projektu stałej organizacji ruchu w obrębie ul. Kard. A. Hlonda w Suchaniu

dodano: 2019-01-31 10:09:07

Burmistrz Suchania informuję, że rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących projektu stałej organizacji ruchu w obrębie ul. Kard. A. Hlonda w Suchaniu

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców miejscowości Suchań w zakresie zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie ul. Kard. A. Hlonda poprzez wprowadzenie odcinkowego zakazu zatrzymywania się pojazdów oraz jej wpływu na komunikację w miejscowości Suchań.

Konsultacje mają zasięg lokalny a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszańcy miejscowości Suchań.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 30 stycznia do 14 lutego 2019 roku, w następujących trybach :

 1. Wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu sytuacyjnego projektu stałej organizacji ruchu w obrębie ul. Kard. A. Hlonda w Suchaniu
 1. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pok. nr 17,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pod adresem http://www.suchan.pl.  w zakładce konsultacje społeczne.
 1. przyjmowania opinii, uwag i wniosków pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej  lub osobiście na adres Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@suchan.pl;
 2. spotkania informacyjnego, które odbędzie się w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu  w dniu  14 lutego 2019 r. w godzinach od 100 do 14.30

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii;

 1. za pomocą formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia w terminie  wyłożenia projektu,
 2. za pomocą  zgłaszania uwag i wniosków w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 14 lutego 2019 r.
 1. Uwagi do projektu za pomocą formularza określonego w pkt. 1 można przekazywać w terminie jego wyłożenia w następujący sposób :
 1. wysyłając drogą elektroniczną na adres sekretariat@suchan.pl, wpisując w temacie maila „Konsultacje  projektu stałej organizacji ruchu w obrębie ul. Kard. A. Hlonda w Suchaniu  (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną),
 2. przekazując osobiście do sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, Pomorska 72, 73-132 Suchań, pok. nr 7,
 3. wysyłając na adres: Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suchaniu).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Adam Banaś – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg Urzędu Miejskiego w Suchaniu. 

Formularz uwag

Mapa zmiany

Zarządzenie Burmistrza Suchania

 

czytaj więcej »

Zawiadomienie

dodano: 2019-01-28 11:31:14

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2019-01-28 07:41:42

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHANIU

zał. 1 zarządzenie

zał. 2 uchwała

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2019-01-25 13:23:26

Burmistrz Suchania

zaprasza do wzięcia udziału

w Plebiscycie pn. „Sportowiec Roku Gminy Suchań 2018”

Plebiscyt pn. „Sportowiec Roku Gminy Suchań 2018” realizowany jest na terenie Gminy Suchań, którego celem jest wybór najlepszego sportowca Gminy Suchań.  

Plebiscyt  rozpoczyna  się  dnia  25 stycznia 2019 r.  i  będzie  trwał  do   dnia 05 lutego 2019 r.

Kandydatów na najlepszego sportowca zgłaszają uprawnieni przedstawiciele

środowisk sportowych na załączonym  formularzu zgłoszenia.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sportowiec Roku

Gminy Suchań 2018”  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia   05  lutego  2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań pokój nr 7 lub drogą pocztową na w/wym. adres. 

Nagrody w kategorii Sportowiec Roku Gminy Suchań funduje i wręcza Burmistrz.

Suchania  podczas  uroczystego  podsumowania  Plebiscytu,  które  planuje  się  na  dzień 22  lutego 2019r. w Stargardzkim Centrum Kultury.

Zarządzenie

Formularz zgłoszenia UM Suchań

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2978686
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe