Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest czwartek 21 czerwca 2018, imieniny: Alicji i Alojzego
Niska Emisja
Aktualności
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

dodano: 2018-06-06 09:44:50

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Pobierz

czytaj więcej »

dodano: 2018-06-06 09:28:07

czytaj więcej »

dodano: 2018-06-05 11:06:02

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
informuje:

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 ze zm.)
projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Dokument dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:00.

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu mogą być wnoszone:
1) pisemnie na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin;
2) drogą elektroniczną na adres srodowisko@wzp.pl z podaniem w tytule: „Konsultacje społeczne”;
3) osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin.

Konsultacje trwają od 31 maja do 21 czerwca 2018 r.

Więcej informacji pod linkiem: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa

czytaj więcej »

XXIX Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2018-06-04 13:57:28

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się  18 czerwca 2018r. o godz.10.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Radni rozpatrzą następujące projekty uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2017,

b) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2017,

c) w sprawie zmian w budżecie gminy Suchań na 2018r,

d) w sprawie złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu flagi, banneru oraz flagi stolikowej gminy,

e) w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Stargardzkiego,

f) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suchań i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

g) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Suchań oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

h) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu,

i) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Suchań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

j) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i napojów alkoholowych na terenie gminy Suchań,

k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

 

Przewodniczący Rady
Dariusz Kurant   

 

 

 

czytaj więcej »

Dzień Dziecka 2018

dodano: 2018-05-30 15:17:41

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2703257
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe