Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest wtorek 12 grudnia 2017, imieniny: Adelajdy i Aleksandra
Niska Emisja
Aktualności
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji

dodano: 2017-08-29 08:15:47

Burmistrz Suchania informuje, że zgodnie z art. 48 ust. 1 ust. 2 w związku z art. 47 i 57 pkt 1.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022 został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w przypadku konieczności jej opracowania.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2017 r. znak WOPN-OS.410.217.AM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał opinię, że dla niniejszego dokumentu nie zachodzi konieczność przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 10 sierpnia 2017 r. znak NZNS.7040.1.62.2017 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wyraził opinię o odstąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania dla niniejszego dokumentu.

 

Załączniki do pobrania:

Pismo ZPWIS
Pismo RDOŚ

czytaj więcej »

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016 - 2022”.

dodano: 2017-08-23 14:52:47

Burmistrz Suchania, informuję, że zakończyły się prace związane z opracowywaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016 - 2022”.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców gminy Suchań na Sesję Rady Miejskiej w Suchaniu, która odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. o godz.10.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu podczas, której rozpatrzony zostanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022.

Burmistrz Suchania
/-/ Stanisława Bodnar

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022”

dodano: 2017-08-23 08:42:46

Burmistrz Suchania, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Gminy Suchań, przeprowadziła konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016 - 2022”.

  Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 26 lipca do 09 sierpnia br. poprzez

wyłożenie dokumentu;

- w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pok. nr 13,

- oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pod adresem http://www.suchan.pl.

Badanie opinii w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji odbyło się za pomocą formularza zgłaszania uwag, za pomocą którego możliwe było składanie uwag do dokumentu  poprzez:

- wysłanie wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres sekretariat@suchan.pl, wpisując w temacie maila „Konsultacje LPR Suchań” (decydowała data wpływu na skrzynkę elektroniczną),

- przekazanie formularza do sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, Pomorska 72, 73-132 Suchań, pok. nr 7, lub wysyłanie na adres: Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań (decydowała data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suchaniu).

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi o wyłożonego Programu Rewitalizacji.

 

Burmistrz Suchania

Stanisława Bodnar 

 

czytaj więcej »

Zaproszenie na kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań

dodano: 2017-08-01 15:11:04

Burmistrz Suchania informuję, że trwa procedura konsultacji społecznych dotyczących projektu: "Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Suchań  na lata 2016-2022". Wszystkich zainteresowanych Lokalnym Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Suchań na temat treści projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców gminy Suchań na kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań, które odbędzie się w dniu 07.08.2017 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w sali narad.

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022

dodano: 2017-07-26 00:00:00

Burmistrz Suchania informuję, że rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących projektu: "Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Suchań  na lata 2016-2022". Wszystkich zainteresowanych Lokalnym Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Suchań na temat treści projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy gminy Suchań.

Dokument zostanie wyłożony do konsultacji w terminie od 26 lipca 2017 do 09 sierpnia 2017 r. w następujący sposób: 

-  w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pok. nr 13,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pod adresem http://www.suchan.pl. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii za pomocą formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

Uwagi do projektu, o których mowa w ust. 5 można przekazywać w terminie jego wyłożenia:

  1. wysyłając wypełniony formularz zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres sekretariat@suchan.pl, wpisując w temacie maila „Konsultacje LPR Suchań” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną),
  2. przekazując pisemnie do sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, Pomorska 72, 73-132 Suchań, pok. nr 7,
  3. wysyłając na adres: Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suchaniu).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Kamila Krzysztofik – Przewodnicząca Gminnego Zespołu ds. Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022. 

Załączniki do pobrania:
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
LPR Suchań projekt
Formularz zgłaszania uwag

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2482261
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe