Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest wtorek 02 czerwca 2020, imieniny: Erazma i Marianny
Niska Emisja
Aktualności
INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY SUCHAŃ w 2020 r.

dodano: 2020-02-26 11:13:33

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Suchania  informuje:

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Suchań jest:

MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest bezpośrednio sprzed posesji w ramach zbiórki organizowanej 2 razy w roku.

3. Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania :

RIPOK- EKO- MYŚL Sp. zo.o.- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, dalsze 36, 74-300 Myślibórz

4. W 2019 r. Gmina Suchań osiągnęła:

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 33,13 %

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 100 %
 

5. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów znajdującego się przy oczyszczalni ścieków w Suchaniu. Przekazywać odpady do GPZO można trzy razy w tygodniu tj:

            Wtorek w godz. 14.00-16.00

            Piątek w godz. 11.30-15.30

            Sobota w godz. 10.00- 14.00

6.Informuje, że folie można przekazać do firm, które zajmują się ich zbieraniem i utylizacją. Opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.

 

czytaj więcej »

Informacja - deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dodano: 2020-01-10 12:05:04

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

druki do pobrania:

deklaracja , TERENY MIEJSKIE

deklaracja , TERENY WIEJSKIE

czytaj więcej »

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

dodano: 2019-12-19 14:49:25

Burmistrz Suchania informuje ,że na podstawie Uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny które wynoszą :

czytaj więcej »

Ogłoszenie

dodano: 2019-12-13 12:20:05

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW W SUCHANIU

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Suchania zapewnia selektywne przekazywanie odpadów komunalnych do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów znajdującego się przy oczyszczalni ścieków w Suchaniu. Przekazywać odpady do GPZO można trzy razy w tygodniu tj:

Wtorek w godz. 14.00-16.00

Piątek w godz. 11.30-15.30

Sobota w godz. 10.00- 14.00

Regulamin przyjmowania odpadów jest dostępny na stronie www.suchan.pl

czytaj więcej »

Ogłoszenie

dodano: 2019-12-13 12:17:39

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 6r ust.1ab ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020 ) Burmistrz Suchania zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2020r. obowiązuje nowy rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o następującym numerze :

 

21 9387 1042 4206 0091 2000 0270

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3639248
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe