Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest wtorek 29 września 2020, imieniny: Michała i Michaliny
Niska Emisja
Aktualności
Zaproszenie

dodano: 2020-09-23 11:52:51

Zaproszenie

czytaj więcej »

Zaproszenie

dodano: 2020-09-23 11:52:19

Zaproszenie

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2020-09-23 11:25:44

informacja - poradni podstawowej opieki zdrowotnej

czytaj więcej »

 O G Ł O S Z E N I E

dodano: 2020-09-11 09:13:30

Uprzejmie informuję, że do porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Suchaniu, która odbędzie się 22 września 2020r. o godz. 12.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu dodano punkt: „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.” Biorąc powyższe pod uwagę porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Suchaniu przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z XII  sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2020r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza  z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Suchania o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suchań za rok szkolny 2019/2020 oraz przygotowania na rok szkolny 2020/2021.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suchań na rok szkolny 2020/202
 • Informacja Burmistrza Suchania:z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2020 r.
 • o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań za I półrocze 2020r.
 • z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury ( Gminnej Biblioteki Publicznej) za I półrocze 2020 r.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2020.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Suchań.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Suchań.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

   Posiedzenia Komisji odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu:

 1. w dniu 21 września  2020 r. o godz.8.00- Komisja Rewizyjna,
 2. w dniu 21 września 2020 r. o godz.10.00 – Komisja Skarg Wniosków i Petycji,
     3)  w dniu 21 września 2020 r. o godz. 11.00 – Komisja Spraw Społecznych
Informacja:

Materiały poświęcone XIII sesji Rady Miejskiej w Suchaniu są dostępne na stronie: bip.suchan.pl w zakładce: SYSTEM RADA oraz są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w biurze Rady Miejskiej ( pok. Nr 5 )  od poniedziałku do piątku w godz. od.7.30 do 15.30.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Sawczuk                            

      

czytaj więcej »

Informacja WIR

dodano: 2020-09-11 09:04:04

Szkolenie dla zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie

czytaj więcej »


e-Urząd

Spis Rolny 2020

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3840350
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe