Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest sobota 29 kwietnia 2017, imieniny: Piotra i Pawła
Niska Emisja
Aktualności
2 maja 2017 r. Urząd Miejski w Suchaniu nieczynny

dodano: 2017-04-25 08:13:47

W dniu 02.05.2017 r. (wtorek) Urząd Miejski w Suchaniu jest nieczynny. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 06 maja 2017 r. (sobota) w godzinach 730 - 1530.

W sprawie pilnej konieczności sporządzenia aktu zgonu w w/w dniu kontakt tel. pod nr 790 211 354. 

czytaj więcej »

XIX Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2017-04-21 08:40:35

XIX Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się  28 kwietnia 2017 r.  o godz. 10.00  w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Radni rozpatrzą następujące projekty uchwał:

a)  w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Wapnica,

b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok,

c) w sprawie utworzenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Suchań oraz przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich

d) w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu,

e) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchań, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,

h) w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

i) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017.

 

Przewodniczący Rady

 Dariusz Kurant   

czytaj więcej »

Szkolenie dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowych

dodano: 2017-04-10 11:46:19

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza na szkolenie        w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, na temat wsparcia finansowego operacji zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju  z zakresu:

 1. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - wsparcie w ramach PROW 2014 -2020
 2. Zachowania dziedzictwa lokalnego - wsparcie w ramach PROW 2014 -2020
 3. Tworzenia, rozwoju oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej  z działalnością rybacką – wsparcie w ramach PO RYBY 2014 – 2020.

W programie:

 1. Omówienie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
 2. Sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach PROW i PO Ryby (warsztaty).
 3. Kryteria wyboru operacji w poszczególnych zakresach wsparcia.
 1. Pytania i odpowiedzi.
 2. Test sprawdzający wiedzę.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 24 kwietnia 2017 r. (mailem wir-lgd@wp.pl  lub telefonicznie 91 578 43 78).

czytaj więcej »

Zawiadomienie o włączeniu syren alarmowych

dodano: 2017-04-07 14:42:04

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godzinie 8.41 nastąpi uruchomienie syren alarmowych na terenie gminy Suchań, to jest w miejscowościach: Suchań i Wapnica. Sygnał syren będzie trwać 1 minutę. Celem uruchomienia syren jet wyrażenie pamięci i uhonorowanie ofiar katastrofy Smoleńskiej.

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2191552
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe